Zásady ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 8.9.2021 a vzťahuje sa na občanov EU

 

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, čo robíme s údajmi, ktoré o vás získavame prostredníctvom stránky https://www.makakrap.sk/ Odporúčame vám pozorne si prečítať toto vyhlásenie. Pri našom spracovaní dodržiavame požiadavky právnych predpisov o ochrane súkromia. To okrem iného znamená, že:

 • jasne uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • naším cieľom je obmedziť náš zber osobných údajov iba na tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na legitímne účely;
 • najskôr požadujeme váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v prípadoch, ktoré si vyžadujú váš súhlas;
 • prijímame príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a vyžadujeme to aj od strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
 • rešpektujeme vaše právo na prístup k vašim osobným údajom alebo ich môžeme nechať opraviť alebo vymazať na vašu žiadosť.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete presne vedieť, aké údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás.

 

1. Účel, údaje a doba uchovávania

1.1 Vaše údaje používame na nasledujúce účely:

Kontakt – prostredníctvom telefónu, pošty, e-mailu alebo webovým formulárom a vybavenie objednávky

Na tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Meno, telefón, adresa a mesto
 • E-mail adresa

Na základe čoho môžeme tieto údaje spracovávať, je:

Získaný súhlas

Doba uchovávania

Tieto údaje uchovávame po ukončení služby počas nasledujúceho počtu mesiacov: 60

1.2 Vaše údaje používame na nasledujúce účely:

Byť schopný plniť zákonné povinnosti

Na tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Meno, adresa a mesto
 • E-mail adresa

Na základe čoho môžeme tieto údaje spracovávať, je:

Získaný súhlas

Doba uchovávania

Tieto údaje uchovávame po ukončení služby počas nasledujúceho počtu mesiacov: 60

1.3 Vaše údaje používame na nasledujúce účely:

Zostavovanie a analýza štatistík na zlepšenie webových stránok.

Na tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Lokácia

Na základe čoho môžeme tieto údaje spracovávať, je:

Plnenie dohody

Doba uchovávania

Tieto údaje uchovávame, kým nie je služba ukončená.

2. Zdieľanie s inými stranami

Vaše údaje nezdieľame s tretími stranami.

3. Cookies

Naše webové stránky používajú cookies. Viac informácií o cookies nájdete v našom dokumente Používanie súborov cookies.

So spoločnosťou Google sme uzavreli dohodu o spracovaní údajov.

4. Bezpečnosť

Zaväzujeme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijímame príslušné bezpečnostné opatrenia, aby sme obmedzili zneužitie a neoprávnený prístup k osobným údajom. To zaisťuje, že k vašim údajom majú prístup iba nevyhnutné osoby, prístup k údajom je chránený a naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované.

5. Webové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán prepojené odkazmi na našej webovej stránke. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú s vašimi osobnými údajmi nakladať spoľahlivo alebo bezpečne. Pred použitím týchto webových stránok vám odporúčame prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto webových stránok.

6. Zmeny a doplnenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny a doplnenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste s toto prehlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolovali, aby ste mali informácie o akýchkoľvek zmenách. Okrem toho vás budeme aktívne informovať, kedykoľvek to bude možné.

7. Prístup a úprava vašich údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete vedieť, aké osobné údaje o vás máme, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho sa budú uchovávať.
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
 • Ak nám dáte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a máte právo na vymazanie svojich osobných údajov.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a prenášať ich v celom rozsahu inému prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Tomu vyhovieme, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.

Nezabudnite vždy jasne uviesť, kto ste, aby sme si boli istí, že nebudeme upravovať ani mazať údaje nesprávnej osoby.

8. Podanie sťažnosti

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme (sťažnosť) spracovanie vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

9. Kontaktné detaily

Studio 71 s. r. o.
Balkánska 245/119 851 10 Bratislava
Slovensko
Web: https://www.makakrap.sk/
E-mail: info@makakrap.sk
Telefón: +421 948 801 888

0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyVrátit sa do obchodu
   Calculate Shipping
   Apply Coupon